شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی

(سهامی خاص)

درباره شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی :

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی(سهامی خاص) در مورخ ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ تحت شماره ۳۲۳۹۰۸ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی تهران ابتداً با نام شرکت پتروشیمی توسعه ملی(سهامی خاص) به ثبت رسیده است. به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۴ نام شرکت به شرکت توسعه ملی فولاد تربت حیدریه(سهامی خاص) تغییر و موضوع فعالیت شرکت نیز مورد اصلاح قرار گرفت.

موضوع فعالیت شرکت اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنستانتره و گندله و سنگ آهن دانه بندی شده و تولید فولادخام و انجام کلیه امور و عملیات و معاملات بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت، می باشد.

این شرکت در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه شماره ۱۹۳۴۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۱۹ و الحاقیه مورخ ۱۹۳۲/۰۲/۱۲ و نهایتاً قرارداد سرمایه گذاری شماره ۱۴۶۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ که توسط شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (بعنوان سرمایه گذار) با سازمان ایمیدرو منعقد گردیده سازماندهی و در صدد فراهم آوردن بستر مناسب و هدایت و اجرای طرح های موضوعه شکل گرفته است.

شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی (سهامی خاص)